Lastuilua Inhimillisellä virheellä on aina tekijänsä

En voi nostaa syytettä tietojeni levittämisestä?

Nyt on uutisoitu Verohallinnon jakaneen yksityishenkilöiden salassa pidettäviä tietoja satunnaisiin osoitteisiin. En tiedä, onko minun tietojani jaettu. Jos onkin jaettu, mutta vastaanottaja hävittää saamansa kirjeen Verohallinnon ohjeiden mukaisesti, ei jää mitään todisteita rikoksesta, joten en voi nostaa myöskään syytettä Verohallintoa vastaan.

Mielestäni poliisiin tulisi tutkia tämä mahdollinen rikos ja kaikkien vääriä tietoja vastaanottaneiden toimittaa asiasta tieto ainakin poliisille mutta mahdollisesti myös tietosuojarikoksen uhrillekin. Näin sitten minäkin saisin tietooni, olenko joutunut kyseisen rikoksen uhriksi ja voisin harkita jatkotoimia, jos aihetta olisi.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (64 kommenttia)

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

No jos ollaan tarkkoja, niin kait vain syyttäjä voi nostaa syytteen. Siviilikanteen voi nostaa kuka vaan, Max?

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Nythän ei näy tietoja, että syyttäjä olisi nostamassa syytteitä tai edes, että poliisi olisi tutkimassa. Vaikea sitä on siviilikannettakaan nostaa summanmutikassa?

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Asianomistajalla on itsenäinen ja ensisijainen syyttäjän syyteharkinnasta riippumaton ja virallisen syyttäjän kanssa rinnakkainen syyteoikeus enää kahdessa tapauksessa:

Suomen perustuslain 118 §:n 3 momentin mukaan jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen lainvastaisesta toimenpiteestä tai laiminlyönnistä, on oikeus vaatia virkamiehelle rangaistusta ja esittää vahingonkorvausvaatimus. Tällä järjestelyllä on haluttu turvata kansalaisten mahdollisuus osallistua julkisen vallan käytön valvontaan.
ROL 1 luvun 14 §:n 2 momentin mukaan sillä, jota vastaan on tehty syyttämispyyntö tai jota on syytetty rikoksesta, on oikeus nostaa syyte väärästä ja todistamattomasta ilmiannosta.
Muissa tapauksissa asianomistajan syyteoikeus on toissijainen:

Asianomistaja saa itse nostaa syytteen rikoksesta vain, jos virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai esitutkintaviranomainen taikka syyttäjä on päättänyt, ettei esitutkintaa toimiteta tai että se keskeytetään taikka lopetetaan (ROL 1:14,1).

Asianomistajan oikeudesta nostaa syyte käytetään termiä toissijainen syyteoikeus. Asianomistaja saa siis itse nostaa syytteen rikoksesta eli viedä asian tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta. Oikeus syytteen nostamiseen on myös silloin, jos esitutkintaviranomainen tai syyttäjä on päättänyt, ettei esitutkintaa toimiteta tai että se keskeytetään tai lopetetaan.

”Siviilikannetta” rikosasiassa ei luonnollisesti ole olemassakaan.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Virkamiehellä tarkoitetaan tässä tapausta yksittäistä viranhaltijaa. Rikoslaki muutoinkin määrittää, ettei oikeushenkilöä voi asettaa rikosvastuuseen, mikäli kyse on julkisen vallan käyttössä tapahtuneesta rikoksesta. (ROL 9:1)

Jotta voisi nostaa syyttäjä tai asianomistaja voisi nostaa syytteen, pitäisi voida osoittaa viranhaltija, joka on lyönyt valvontatehtävänsä laimin tai joka on tuottamuksellisesti aiheuttanut virheellisen lähetyksen.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #31

Vastasin varsin kattavasti Pekka Roposen kysymykseen yleisellä tasolla, en koskien käsiteltävää asiaa sinänsä. Mutta tietty hyvä, että olet neuvomassa.

Jarkko Mynttinen

Noin kyllä, silloin kun asia käsitellään rikosprosessissa. Jos henkilö kuitenkin katsoisi, että verottaja on toiminnallaan aiheuttanut hänelle vahinkoa hän voisi nostaa verottajaa vastaan vahingonkorvauskanteen ( yleisessä tuomioistuimessa (käräjäoikeus), jossa asia käsiteltäisiin siviiliprosessissa vahingonkorvausta koskevana riita-asiana.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #33

Jouduin erikseen hyväksymään kommentoija Mynttisen asiallisen viestin. Syynä kaiketi se, ettei profiilikuva ole tunnistettava kasvokuva, kuten US Puheenvuoron säännöt vaativat.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #33

Ihan hyvä Mynttinen. Yhdessä kommentissa ei kannata aina kertoa ihan kaikkea.

Jarkko Mynttinen Vastaus kommenttiin #39

Joo olen täysin samaa mieltä, ei kannata kertoa ja ampua "kaikkea liikkuvaa" yhdellä kertaa, se kun yleensä vain sekoittaa asioita tarpettoomasti, vaikka sinänsä se "ylimääräinen" olisikin totta. Liian kattavassa kommentissa tulee helposti kiusaus kertoa "varmuuden vuoksi" asioita, jotka eivät varsinaisen asiakysymyksen kannalta olisikaan ehdottomia tai relevanttejakaan kertoa, vaan riittää kun kertoo asiat pääasia-/otsikkotasolla. Ne, jotka asian tietävät/ymmärtävät riittää "otsikkotaso", mutta sitten on aina niitä, jotka syystä tai toisesta "porautuvat" liian syvälle asiaan ja silloin kommentit lähtevät helposti rönsyilemään varsinaisen pääasiakysymyksen osalta tarpeettoman yksityiskohtaiseen suuntaan ja kommentit alkavat muistuttamaan enempi kommentaaria ja tarinaa, jolle ei ole näköpiirissä loppua...

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka Vastaus kommenttiin #33

Hei Jarkko! Katsoin profiiliasi ja löysin mielenkiintoisen blogin, kiitos. http://jarkkomynttinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/26...

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #42

Näyttää tuo kirjoitus poistuneen tai poistetun.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka Vastaus kommenttiin #53

Blogi ja kommentit talletettu koneelleni.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #54

No, se on hyvä. Käsityksesi vääristyvät entisestään.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka Vastaus kommenttiin #55

Ei sinun tarvitse minun puolestani käsityksiäni arvuutella.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #57

Ei tietenkään, tiedän että arvuuttelet käsityksesi ihan itse.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka Vastaus kommenttiin #58

Jussila, minä kopioin Mynttisen blogin ja sen kommentit. Ei sinun tarvitse muuta tietää, tallessa on.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Joku julkaisi 16 000 suomalaisen henkilötunnukset netissä kuusi vuotta sitten – nyt niillä tehtaillaan tuhansia rikoksia vuodessa

Jari oli jo ehtinyt unohtaa olleensa joskus tietovuodon uhri. Sitten puhelin soi ensimmäisen kerran." - - (Yle.fi 6.11.2017)

https://yle.fi/uutiset/3-9914817

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Verohallinnon (oletetun rikollisen) edustaja väittää, että ohjelmisto olisi lähettänyt kirjeet. Vähän kuin väittäisi, että kirjoituskone olisi vastuussa kirjeen sisällöstä.

Harri Rautiainen

Vielä yritetään selittää: "Verohallinnon mukaan virhe on tapahtunut paperikirjeiden tulostusvaiheessa."

Kyllä asia on niin, että tulostus kirjoittaa, mitä sitä käsketään kirjoittamaan. Kyllä siihen syötetty virheellisiä tietoja.

    Enhän minä, mutta se tulostin!

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Telia esimerkiksi myönsi, että kysymys tietojenluovutuksessa johtui inhimillisestä virheestä. Ilmeisesti kesätyöntekijän perehdyttäminen ei ollut onnistunutta.

---

Vai onko verohallinnon kohdalla ollut kysymys peräti ulkoistamisesta? "Verohallinto käsittelee henkilötietoja pääasiassa itse. Verohallinto voi käyttää käsittelijää vain silloin, kun verotukseen liittyvä tehtävä on verohallintolain 2 b §:n nojalla ulkoistettu."

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #11

Ainakin minä sain sen käsityksen, ettei tulostaminen ollut Verohallinnon toimintaa. Tässä siis voisi olla erikseen se rikos, että tiedot on luovutettu ulkopuoliselle tulostajalle. Rikos siis siinäkin tapauksessa, ettei tätä sotkua olisi tullut.
Rosvot kiinni!

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka Vastaus kommenttiin #23

Kyllähän tämä asia on selvitettävä perinpohjin. Me kuitenkin ylläpidämme tuotakin laitosta, niin vähintä on luottaa siihen, ettei tietojamme vuodeta täysin sivullisten ihmisten käyttöön.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Nyt kun tarkemmin olen tutkinut tätä, niin tuo tulostusvaihe on laitettu sen takia, ettei se johtaisi rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Se on selvä, että tulostin tulostaa mitä sen on käsketty tulostaa. Virheiden on täytynyt olla tuossa 1 momentissa.

"2 b § (21.12.2012/881)
Avustavien tehtävien siirtäminen yksityiselle taholle
Verohallinto voi siirtää 2 §:n 1 momentin mukaiseen tehtävään liittyvän avustavan tehtävän sellaiselle yksityiselle taholle, jolla on riittävät tekniset edellytykset sekä riittävä osaaminen tällaisen tehtävän hoitamiseksi. Avustavia tehtäviä ovat:

1) Verohallinnolle annettavien ilmoitusten ja muiden asiakirjojen vastaanotto, lajittelu sekä asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen tallentaminen;

2) Verohallinnon lähettämien asiakirjojen tulostaminen ja laittaminen kuoriin;

3) sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 18 ja 19 §:n mukainen sähköinen tiedoksianto ja siihen liittyvän suostumuksen hallinta.

Avustavia tehtäviä hoitava henkilö toimii 1 momentin mukaisia tehtäviä suorittaessaan rikosoikeudellisella virkavastuulla. Vahingonkorvauksesta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974)."

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Risto, tulevaisuudessa kun nuo ohjelmistot tekevät lähes kaiken, kukaan ei siis olisi vastuussa enää mistään... Surkea näkymä tulevaisuudesta.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Jos ohjelmistolle voidaan vierittää syy tehdystä rikoksesta, eikä ketään aseteta syytteeseen, ohjelmistojen suosio kasvaa entisestään.

Jälkiviisaasti voinee sanoa senkin, että jos ihminen olisi tarkistanut jokaisesta tulostuserästä vaikkapa yhden tuhannesta tulosteesta, epäilty rikos olisi havaittu paljon aiemmin.

Jarkko Mynttinen

Tietokoneohjelmistoa vastaan ei voi nostaa kannetta, eikä siten saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ja siitähän koko rikosoikeudessa on pohjimmiltaan kysymys. Ainoastaan luonnollinen henkilö (tekohetkellä vähintään 15 v syyntakeinen ihminen) tai oikeushenkilö (yhtiö/yhteenliittymä, yhdistys, säätiö, kunta, valtio) voidaan saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Oikeushenkilö voidaan tuomita rangaistukseen sellaisista rikoksista, joiden yhteydessä niin on erikseen säädetty. Oikeushenkilön rangaistusvastuusta (yhteisösakko) säädetään RL 9 luvussa. Oikeushenkilö voidaan siis tuomita rikoksesta sakkoon ja maksamaan vahingonkorvausta rikoksen johdosta aiheutuneesta vahingosta (rikosperusteinen vahingonkorvaus). Verottaja on esimerkiksi voinut syyllistyä laiminlyöntirikokseen hankkiessaan ja käyttäessään tietokoneohjelmia. Laiminlyönnin rangaistusvastuusta on säädetty RL 3:3 ssa. Oikeushenkilöä ei kuitenkaan pidetä varsinaisesti rikoksen tekijänä, mutta voidaan tuomita siis yhteisösakkoon tai maksamaan vahingonkorvausta. Varsinaisena rikoksentekijänä tulee kuitenkin tuomittavaksi oikeushenkilön toiminnassa esimerkiksi virkamies, työntekijä, joka on syyllistynyt itse rikoksen tekemiseen virassaan tai työssään.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Verohallinto ei voi olla rikollinen, rikoksen tekijä eikä rikosvastuullinenkaan. Oikeushenkilön rikosvastuusta on määritetty, ettei oikeushenkilön rikosvastuuta sovelleta julkisen vallan käytössä tapahtuneessa rikoksessa. (Rikoslaki 9:1)

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Mielestäni tarkastelet asiaa liian suppeasta näkökulmasta. Tuossa esimerkiksi kansantajuisesti kirjoitettuna, mitä vaikutuksia EU:n tietosuoja-asetuksella on. http://hannessnellmanblog.com/2019/01/07/eun-tieto...

"3. Vahingonkorvaukset kolmansille

Hallinnollisten seuraamusten lisäksi rekisterinpitäjä ja käsittelijä ovat velvollisia korvaamaan tietosuoja-asetusta rikkomalla muille henkilöille aiheuttamansa aineelliset ja aineettomat vahingot. Vahingonkorvausvastuu on tuottamuksesta riippumatonta, eli ns. ankaraa vastuuta. Henkilötietojen käsittelyyn osallistunut rekisterinpitäjä on, jäljempänä mainittua poikkeusta lukuun ottamatta, lähtökohtaisesti automaattisesti vastuussa mistä tahansa tietosuoja-asetuksen rikkomisen aiheuttamasta vahingosta."

Asiastahan on nyt informoitu tietosuojavaltuutettua, joten mielenkiinnolla odotan, mitä Aarnio tästä lausuu.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #36

Niin, mutta Jääskeläinen puhuu rikollisuudesta.

Tietosuojavaltuutettu ei tule antamaan suositusta korvausvastuusta. Odota vaan, kuinka jännittyneenä tahansa.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Verottaja ts. valtio voisi antaa kaikille "uhreille" heidän halutessaan uuden henkilötunnuksen ja siihen liittyvät uudet rekisteröintikulut veloituksetta. Tulee aika lailla kalliiksi muille veronmaksajille...

Vai vauhditetaanko tällä "tietovuodolla" uusien henkilötunnusten käyttöönottoa kaikille suomalaisille?

--

– "Tällä hetkellä ei vielä ole tullut vastaan sellaista tilannetta, että henkilötunnukset loppuisivat. Toisaalta, jos samana päivänä pitäisi antaa tunnus erittäin monelle henkilölle, voisi olla vaara, että tunnukset loppuisivat."

https://yle.fi/uutiset/3-9873061

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Voisi muuten olla ihan relevantti ratkaisu. Kunhan saa verottajalta kirjeen asiasta, niin voi tiedustella mahdollisuudesta uuteen henkilötunnukseen, koska verottajan virheen takia on voinut joutua identiteettivarkauden kohteeksi.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Tuossa linkittämässäsi uutisessa puhutaan 27 000 kirjeestä, mutta Ylen uutisessa jo 60 000 kirjeestä. Aika isosta määrästä on siis kysymys ja erittäin vakavasta asiasta. https://yle.fi/uutiset/3-10914880

Ihmettelen, että verohallinto ilmoittaa "Tapahtuneen mahdollisia juridisia seurauksia selvitetään asian edetessä. Levasman mukaan Verohallinto on todennäköisesti yhteydessä asiasta tietosuojavaltuutetun toimistoon." noin, kun kiristyskirje-asiassa Telia taas virheen huomattuaan toimi viipymättä:

"Telia on tehnyt asiasta lain edellyttämän ilmoituksen Viestintävirastolle ja keskustellut asiasta myös Tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa." http://ritvapuolakka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2469...

Yhdenkään ihmisen tiedot eivät saa joutua viranomaisten taholta vääriin käsiin, eli kysymys on todella vakavasta tietovuodosta.

---

Verottajan twitterissä näyttää olevankin ajantasaista tietoa, eli ovat toimineet tässä asianmukaisesti:

"Vielä yksi välistä tippunut twiitti:
- Olemme tehneet tapahtuneesta tietosuojailmoituksen tietosuojavaltuutetulle.
- Lähetämme tiedon tietoturvaloukkauksesta kaikille asiakkaille, joiden tietoja on mennyt muiden kirjeisiin. Sinun ei siis tarvitse itse ottaa meihin yhteyttä."

https://twitter.com/Verouutiset

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Erinomainen kommentti, joka myös vastaa aika pitkälle blogini kysymyksiin. Asia siis etenee paremmin kuin itse olin informoitu.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Ainakin siinä vaiheessa, kun ihminen saa verohallinnolta pahoittelukirjeen, niin hän voi kysyä, että mihin toimenpiteisiin verohallinto aikoo ryhtyä, ettei henkilön tiedot ole joutuneet vääriin käsiin.

Hyvä, kun nostit aiheen esille!

Käyttäjän IonMittler kuva
Ion Mittler

GDPR-tietosuojalain mukaan yhteisöllä on velvollisuus dokumentoida ja raportoida tietosuojaviranomaiselle luettelo henkilöistä, joihin tietovuoto kohdistui. Lisäksi lain mukaan jokaiselle henkilölle jonka tietoja on vuotanut täytyy tiedottaa henkilökohtaisesti. Jos ja kun järjestelmä lokittaa mitä kirjeitä se tulostaa, ja yhteisö noudattaa lakia, vuodon kohteeksi joutuneet saavat tiedon asiasta, joka on sitten myös todiste tapahtuneesta.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Ei nyt mennyt ihan nappiin verottajalla.

"Verohallinto on rekisterinpitäjänä velvoitettu noudattamaan tietosuoja-asetuksen henkilötietojen turvallisuutta koskevia velvoitteita sekä valtion viranomaisena myös hyvää tiedonkäsittelytapaa ja tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen mukaista korotettua tietoturvatasoa." https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohal...

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Tuossa muuten olet Risto oikeassa, että jos tuhoaa verohallinnon kirjeen, niin mitään todisteita ei jää.

Siksi itse tähdensin aina kiristyskirje-jutussa, että älkää hävittäkö kirjeitä, koska niistä on hyötyä jälkeenpäin, niin kuin on ollutkin.

Mielestäni mitään todistusaineistoa ei siis kannata hävittää, vaikka verottaja niin ohjeistaakin.

Käyttäjän IonMittler kuva
Ion Mittler

Tässä voi kyllä tulla tietosuojalaki vastaan, että toista ihmistä koskevan tiedon perusteeton hallussapito saattaa olla laitonta jo sinänsä.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Verottaja voisi sitten ainakin pyytää, että kirjeet palautetaan, jotta se vakuuttuu siitä, ettei kukaan varmasti pidä toisen ihmisen tietoja itsellään.

Nythän verottaja jättää ihmiselle tilaisuuden säilyttää toista ihmistä koskevaa tietoa, eli se voi itse toimia tässä laittomasti. Ei se riitä, että kehottaa hävittämään kirjeen.

Joko kirje palautettava verottajalle, asianomaiselle ihmiselle itselleen tai poliisille, mutta siitä huolimatta tieto on jo voinut levitä vääriin käsiin.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Tässähän on kaksi asiaa vastakkain: rikoksen todistusaineiston hävittäminen ja toista koskevien tietojen hallussapito. Jos tapanaan ei pidä työntää aina kaikkia verohallinnon kirjeitä silppuriin, niin minusta avatun tai avaamattoman kirjeen toimittaminen poliisille voisi olla paikallaan.

Pääepäilty suosittelee todisteiden hävittämistä.

Käyttäjän IonMittler kuva
Ion Mittler Vastaus kommenttiin #20

Yksityishenkilö ei ole oikea taho pitämään hallussa tällaisia todisteita. Jos ja kun verohallinnon loki tietää mitä on tapahtunut, ja tässä vaiheessa myös tietosuojavaltuutettu tietää, ne todisteet eivät ole enää tarpeellisia, joten vaihtoehtona sille että kehotettaisiin viemään ne poliisille, tuhoamisen suositteleminen on ihan kohtuullinen menettely. Ehkä protokollan mukaan sen pitäisi olla poliisi joka kehottaa ihmisiä tuhoamaan todistusaineistoa, ei rikokseen syyllistynyt osapuoli.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka Vastaus kommenttiin #21

Ihmisellä on oikeus omiin tietoihinsa ja siihen, kenelle nämä tiedot on luovutettu. Ne tietojen luovuttamiset eivät katoa sillä, että kirje tuhotaan.

Laitoin aiemmin linkin, jossa oli mitä kaikkea tietoa ihmisistä verohallinnon rekisteriin tallennetetaan, eli siellä on hyvin paljon yksilöiviä henkilötietoja. Mitä näistä tiedoista on luovutettu sivullisille, niin se selviää vain siten, että väärän kirjeen saanut henkilö toimittaa sen viranomaiselle tai suoraan henkilölle itselleen.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #21

Yksityishenkilö ei ole oikea taho pitämään hallussaan vastaanottamaansa kirjettä?
Tämähän antaisi mahdollisuuden aivan uudenlaiseen rikollisuuteen. Lähetetään henkilölle A joidenkin ihmisten henkilötunnuksia kirjeessä ja usutetaan sitten poliisit kimppuun tietosuojarikollisuuteen vedoten.

Käyttäjän IonMittler kuva
Ion Mittler Vastaus kommenttiin #25

No rautalangasta vääntäen, jos henkilölle lähetetään vahingossa tilille miljoona euroa, tai postitse lapsipernua tai valtionsalaisuuksia tai kokaiinia, kaikkien mainittujen hallussapidon tahallinen jatkaminen saattaa olla rikos, vaikka niiden hankkimisen olisi tehnyt joku muu.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka Vastaus kommenttiin #35

Jos verottajan virheestä johtuen jonkun ihmisen henkilötiedot ovat päätyneet rikollisille, jotka sitten käyttävät näitä tietoja hyväkseen, vaikka tilaten netistä tavaraa, niin verottaja on vastuussa siitä, koska ei ole huolehtinut henkilötietojen käsittelyä asianmukaisesti.

Tässä pitää nyt muistaa tuo GDPR, kun on henkilötietojen käsittelystä kysymys.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Tämä blogini tuli kirjoitettua Rosvot kiinni -teemalla. Tähän on syynsä.
Jos lähihoitaja tekee inhimillisen virheen ja antaa kymmenkertaisen annoksen lääkettä, niin siitä seuraa työstä erottaminen kuin rikolliselle. Ei verohallinnollekaan rikollisia voi mielestäni päästää yhtään vähemmällä, vaikka puhuttaisiin inhimillisestä virheestä. Inhimillisellä virheellä on aina tekijänsä.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Lisäksi voi miettiä, että miten tietoturva-asiat on ylipäätään hoidettu. Tämän perusteella huonosti, koska itse sanovat noudattavansa korotettua tietoturvatasoa, joka ei ilmiselvästikään pidä paikkaansa.

Lisäksi ei voi tietää, mitä seuraamuksia tästä on, jos rikolliset ovat jo päässeet ihmisten tietoihin käsiksi.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Pitipä ottaa tuosta viimeinen virke ihan blogini tunnukseksi.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Hyvä slogan: "Inhimillisellä virheellä on aina tekijänsä".

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Miten päättelet, että olisi tapahtunut rikos? Epäiletkö oikeasti, että joku olisi tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella sekoittanut saajien osoiteaineistoja?

Verohallinto on kertonut, että kyse on ohjelmistovirheestä. Ohjelmistovirheestä vastuun kantaa sovellustoimittaja ja sen aiheuttamasta virheestä verohallinto.

Vaikket itse olisikaan asianosainen, voit tehdä asiasta tutkintapyynnön poliisille.

On huomioitava, ettei Verohallinto voi olla syyllinen rikokseen. Rikoslaki rajaa niin, ettei oikeushenkilöä koskevia säännöksiä sovelleta julkisen vallan käytössä tapahtuneeseen rikokseen. Enkä usko rikosvastuun oikeushenkilönä ulottuvan sovellustoimittajaankaan. (Rikoslaki 9. luku 1 §)

Rikoksen tekijäksi on tässä tapauksessa kaiketi löydettävä luonnollinen henkilö. Poliisin pitäisi tutkinnassa saada osoitetuksi, että joku joko tarkoituksellisesti tai laiminlyömällä hänelle määrättyä huolehtimisvelvollisuutta olisi aiheuttanut kirjeiden lähettämisen.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

"Poliisin pitäisi tutkinnassa saada osoitetuksi..."
Missään en ole nähnyt, että poliisi edes tutkisi asiaa. Vertailuksi lähihoitajan inhimillinen virhe edellä kommenteissa.

"...oikeushenkilöä koskevia säännöksiä sovelleta julkisen vallan käytössä tapahtuneeseen rikokseen."
Kyllä rikollisorganisaation johto pitäisi saada vastuuseen.

Tässähän voisi olla kyseessä myös halvin tarjous voittaa, sutta ja sekundaa -tuotteen käyttämisestä. Tuotevastuu? Hankinnan tekijöiden vastuu?

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Verohallinto itse ilmoittaa seuraavat tietosuojavastaaviksi, joten heillä kai on ensisijainen vastuu:

"Helena Hynynen

Taito von Konow

PL 325, 00052 VERO
puh. 029 512 000 (vaihde)"

Jonkunhan on aina kannettava vastuu, eli voisi olla myös verohallinnon kehitys- ja tietohallintojohtaja Jarkko Levasma.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Eikö se joka hyväksyi uuden systeemin ole jo muissa hommissa.Jossakin tuolla niin kerrottiin.Ettei ole koko firman johtaja?Suomessa onnistuu täydellisesti digiloikka jota suomeen ajoivat edellisen hallituksen "uudistajat"

Eiköhän tämä kuulu siihen samaan sarjaan.

Verohallinnon pääjohtajaksi Markku Heikura
Valtiovarainministeriö 1.2.2018 10.26
TIEDOTE
Kuva: Anna Huovinen / Verohallinto
Valtioneuvosto on nimittänyt Verohallinnon pääjohtajaksi diplomi-insinööri Markku Heikuran. Hän työskentelee nykyisin Verohallinnon tietohallintojohtajana.

”Olen iloinen saamastani mahdollisuudesta johtaa Verohallintoa ja palvella suomalaisia veronmaksajia. Tavoitteemme on toteuttaa verotus oikean määräisenä ja oikeaan aikaan yhteiskunnan toimintojen rahoittamiseksi. Työmme perustuu hyvään asiantuntemukseen ja toimiviin palveluihin, joita kehitämme edelleen”, Heikura sanoo.

Heikuralla on kaikkiaan noin 30 vuoden esimies- ja johtamiskokemus. Verohallinnon tietohallintojohtajana hän on toiminut vuodesta 2009. Aiemmin Heikura on työskennellyt muun muassa Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tietohallintojohtajana, Valtiokonttorin tietohallintojohtajana sekä liikkeenjohdon ja tietohallinnon konsulttina.

Valtioneuvosto päätti nimityksestä torstaina 1. helmikuuta. Heikura nimitettiin pääjohtajan virkaan viiden vuoden määräajaksi 5. helmikuuta lähtien.

Verohallinnon pääjohtajan virkaa haki 7 henkilöä (tiedote 25.10.)

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Niemeläinen, lue tuo Laki Verohallinnosta, 2 b §. "Avustavia tehtäviä hoitava henkilö toimii 1 momentin mukaisia tehtäviä suorittaessaan rikosoikeudellisella virkavastuulla. Vahingonkorvauksesta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974)." https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100503

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Mitä yhteistä on HUS:n Apotilla ja VERO:n GenTax:lla ? Vastaus: molemmissa on amerikkalainen toimittaja, vanha teknologia ja päätähuimaavat kustannukset.

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006198655....

Trafin tietovuoto jne.

Nortal voitti kaikkien aikojen it-jättipottinsa
Virolaisen Nortal-konsernin Suomen-johtajana toimii Jorma Kallio. Nortalin ja yhdysvaltalaisen Fastin yhteenliittymä toimittaa verottajalle valmisohjelmiston. Hankintojen kokonaisarvo nousee 226 miljoonaan euroon.

https://www.tivi.fi/uutiset/nortal-voitti-kaikkien...

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Kannattaa perehtyä noiden uudistusten puuhamiesten historiikkiin niin selkenee jo paljon.Seuraa rahaa.

Saisipa suomeen Karpon tai vast.kaltaisia tutkivaa laadukasta journalisimia eli puolueettomien toimittajien ammattikuntaa 2000 luvullekin,niin ei tarvitsisi ihmisten itse tehdä näiden hommia.

YLE maksaa palkkaa verovaroista kuitenkin 6000 ihmiselle ja muut mediat päälle mtv,sub,muut yksityiset kanavat ....jne.jne.joiden tukiaisia suomalaiset maksavat ylen lisäksi.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Tuota tietoa etsinkin, että kuka siellä verottajan tietovuodon takana ollut ja vaikuttaisi, että Nortal.

"Nortal on tunnettu erityisesti yhtenä maailman parhaiden verojärjestelmien rakentajista, sillä se on ollut merkittävässä roolissa Suomen ja Viron sähköisten verojärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa." https://www.sttinfo.fi/tiedote/it-talo-nortal-palk...

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Joo mielenkiintoista kun pulju oli menossa konkkaan ja sitten se sai verottajalta diilin.YT neuvotteluita on käyty,ei haittaa tahtia kun veronmaksajien rahoilla pääsee.Nuo henkilöt vielä jotka ovat suomenpäässä johtajien palleilla ja heidän puoluetaustansa ja aiemmat tehtävänsä suomessa ja maailmalla.Poliitikoiden ja näiden firmojen kytkökset jne.jne.Samalla tavalla kuin sosiaali ja terveydenhoidon uudistusten eli ULKOISTAMISTEN jälkeen konsernien johtajien taustat.Ongelmia alkoi sielläkin näkymään palveluissa joka tasolla.

TÄSSÄ sitä tehtävää toimittajille joilla vielä on ammattitaitoa ja jotka eivät pelkää nykysuomessa sitä käyttää.Jos suomalainen firma teki aiemmin nuo(kin) duunit,niin miksi ne ulkoistettiin kansainväliselle konsernille.Kovin on amerikkalaisten suosio kasvanut suomenmaassa ,joka alalla.Kansainväliset monikansalliset konsernit häärivät ex poliitikoiden ynm.sisäpiiriläisten voimin näissä firmojen tytäryhtiöissä mukana,ja kansa maksaa.

Mikäpä siinä sitten oikein olisikaan syynä että suomessa tulee jatkuvasti ilmi tietosuojarikoksia/vuotoja ja varsinkin juuri valtion(kin) firmoista nykyään.Veronmaksajien rahoilla nämä nimittäin maksetaan jokainen virhe ja tietovuoto ja niistä johtuvat identiteettivarkaudet jne.eli seuraukset.

Nyt tehdään uudestaan samat hommat ja maksajina olette te itse.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka Vastaus kommenttiin #49

Tästähän paljastuukin mielenkiintoisia tietoja. IBM oli antanut edullisemman tarjouksen ja se ei kelvannut verohallinnolle. https://www.is.fi/digitoday/art-2000001830470.html

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #50

Ei sitten ollutkaan halvin tarjous voittaa, vaan pelkstään sutta ja sekundaa?

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Ohjelmistotoimittaja Nortal aloitti yt-neuvottelut
Uhattuna on kahdeksan työpaikkaa. Lisäksi neuvotellaan enimmillään 30:n työntekijän lomauttamisesta. Nortal Oy toimii Helsingissä, Turussa, Uudessakaupungissa ja Pohjois-Pohjanmaalla Oulunsalossa.

Talous22.10.2012 klo 11.48päivitetty 22.10.2012 klo 12.38

Liiketoimintasovellusten ja sähköisten palveluratkaisujen toimittaja Nortal Oy on aloittanut yt-neuvottelut.

Neuvottelujen piirissä on koko yhtiön henkilöstö Oulunsalosta, Turusta, Uudestakaupungista ja Helsingistä, yhteensä 180 työntekijää.

Uhattuna on kahdeksan työpaikkaa, ja lisäksi neuvotellaan enimmillään 30 työntekijän lomauttamisesta. Nortalilta kerrotaan, että lomauttamiset kestäisivät korkeintaan kolme kuukautta.

Yt-neuvottelujen taustalla ovat muun muassa muutokset tilauskannassa.

Oulunsalossa toiminut entinen ohjelmistotoimittaja CCC on osa Nortalia. CCC yhdistyi Webmedia Groupiin vuonna 2011, ja yhtiö nimettiin Nortal Oy:ksi viime keväänä.
https://yle.fi/uutiset/3-6344532

Lappsetin ex-johtaja töihin Nortaliin
Rovaniemeläisen Lappset Groupin entinen toimitusjohtaja Juha Laakkonen on saanut töitä. Laakkonen aloittaa Nortal Oy:n johtajana.

Talous5.5.2014 klo 09.05päivitetty 5.5.2014 klo 09.08

https://yle.fi/uutiset/3-7220810

Sitten sitä us tason keskustelua,tosin asiallisempaa.
https://keskustelu.suomi24.fi/t/11004047/nortal--ccc

https://nortal.com/fi/

Sujuvasti, merkityksellisesti ja lisäarvoa tuottaen
Rakennamme merkityksellistä asiakaskokemusta yhdistäen strategisen lähestymistavan datapohjaiseen teknologiaan. Tavoitteenamme on tuottaa lisäarvoa ja edesauttaa asiakkaitamme kasvattamaan liiketoimintaansa saumattomasti ja sujuvasti. Keskitymme digitaalisten ratkaisujen kehittämisprojektien läpiviemiseen vaikuttaessamme tuotantoteollisuuden, metalli- ja kaivosteollisuuden, julkishallinnon sekä terveydenhuollon aloilla.

Yritysesittely https://www.itewiki.fi/nortal

Nortal on monikansallinen informaatioteknologiayritys ja strateginen digitaalisen liiketoiminnan mahdollistaja. Asiakkailleen Nortal tarjoaa muutoksenhallintaan liittyviä digitaalisia palveluja kokonaisvaltaisina ratkaisuina toiminnan kaikissa elinkaaren vaiheissa.

Nortalin asiantuntijat työskentelevät erilaisten digitaalisten ratkaisujen kehittämisprojekteissa tuottaen palveluita energia- ja metsäteollisuuden, metalli- ja kaivosalan, julkishallinnon sekä terveydenhuollon toimijoille.

Nortalin moderni ohjelmistokehitys yhdistää On-Premise-, IoT Edge sekä cloud -ympäristöt DevOps-käytäntöihin.

Nortal Oy työllistää Suomessa noin 180 henkilöä.

Eli,sieltä löytyy maakarit ja johtajat sekä tietysti suomen valtion päättäjät jotka kansainvälisen konsernin palveluja ovat päättäneet omien sijaan käyttää.Verottajan lisäksi siis tietoja käsittelevät ulkopuoliset ties ketkä tahot.Sama homma se on sosiaalipalveluissa,sekä terveydenhoidossakin.On ne pankitkin lähteneet samalle tielle jo aikoja sitten,kun mainosta pukkaa ja kolmannen osapuolen annetaan sielläkin puuhastella.Verotiedot vuotavat kuten terveystiedotkin.

Näyttää olevan myyty koko Suomen tietoturvakin siinä uudistusten ohessa.Ilmankos pankeista katoaa rahat tililtä ja jaetaan trafista ja verottajalta ,sos-terveydenhoidosta jne.ihmisten tietoja minne sattuu.

Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

No johan onkin sotku. Verohallinnon johto on tietoisesti luovuttanut verotettavien tiedot ulkopuolisen tahon haltuun, joka sitten on sotkenut lähetettävät kirjeet. Epäilty rikoskumppani siis.

Kiitos kommentoijille Oksanen ja Puolakka blogiani pajon täydentävästä tiedosta.

Karpon kaltaiselle epäkohtien paljastajalle olisi todellakin käyttöä.

Tässä saattaa kohdata niin yksityistämisinto kuin rakenteellinen korruptiokin. Mikäli vielä tulosten sotkijataho tekee konkurssin, niin onhan se sotku. Minusta tästä pitäisi saada joukko päitä vadille, niin tulevaisuudessa tehtäisiin harvemmin samanlaista sotkua.

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Kyllä se Ilona kuitenkin tässä antoi näitä tietoja, minä vaan seurasin johtolankoja.

Eli tutkivalle journalismille olisi todella tässäkin tilausta, mutta käyhän se niinkin, että kansalaisaktiivit näitä tutkivat ja tuovat epäkohtia esille.

Mielenkiintoista on tosiaan tietää, että kuinka paljon meidän tietoja on yleensä missäkin ja kenenkin käytettävissä.

Sitten tosiaan tuo, että miksi edullisinta tarjousta ei hyväksytty? Samoin onko koko ulkoistaminen ollut tarpeellista, eli miksi verohallinto ei ole tehnyt näitä tehtäviään itse?

"2 b § (21.12.2012/881)
Avustavien tehtävien siirtäminen yksityiselle taholle
Verohallinto voi siirtää 2 §:n 1 momentin mukaiseen tehtävään liittyvän avustavan tehtävän sellaiselle yksityiselle taholle, jolla on riittävät tekniset edellytykset sekä riittävä osaaminen tällaisen tehtävän hoitamiseksi. Avustavia tehtäviä ovat:

1) Verohallinnolle annettavien ilmoitusten ja muiden asiakirjojen vastaanotto, lajittelu sekä asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen tallentaminen;

2) Verohallinnon lähettämien asiakirjojen tulostaminen ja laittaminen kuoriin;

3) sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 18 ja 19 §:n mukainen sähköinen tiedoksianto ja siihen liittyvän suostumuksen hallinta.

Avustavia tehtäviä hoitava henkilö toimii 1 momentin mukaisia tehtäviä suorittaessaan rikosoikeudellisella virkavastuulla. Vahingonkorvauksesta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974)."

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100503

Käyttäjän RitvaPuolakka kuva
Ritva Puolakka

Tuommoinen tiedote on nyt tullut. https://yle.fi/uutiset/3-10919147

"Verottaja: Virheellisiä kirjeitä lähetettiinkin vain reilut 2 800 – eikä 27 000, kuten aiemmin arvioitiin

Kirjeissä ei ollut henkilötunnuksia, mutta verotustietojen leviäminen on tietosuojaloukkaus."

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset