Lastuilua Vanhojen virheiden välttäminen lisää uusien mahdollisuuksia

Kaikki blogit puheenaiheesta Hiilinielut

Mikä voima saa poliitikot toimimaan?

Mikä voima saa poliitikot toimimaan?

Mihin politiikka perustuu? Kausaliteetti, ideologia, dogmi

*

Viime aikoina on nähtäväksemme saatettu episodeja, jotka kertovat ”mikä voima saa poliitikot toimimaan”?  Joskus käy kyllä niinkin, ettei "toiminta käynnisty".

Tässä kopan pohjalta joitakin näytteitä.

*

Tiistaina 15.1.2019:

Vaikka ihmiskunnan CO2 päästöt lisääntyvät, yhä vähemmän sitä jää ilmakehään

Ilmeisesti lämpötilapaussi 2000-luvulla on myöskin jarruttanut hiilidioksidin kertymistä ilmakehään. Tämä siitä huolimatta, että ihmiskunnan hiilidioksidipäästöt lisääntyvät.

Lämpötila vaikuttaa kasvien soluhengitykseen, ja on ilmeistä että lämpötilapaussi on hillinnyt kasvien soluhengitystä kun taas lisääntynyt ilmakehän hiilidioksidi on lisännyt kasvien fotosynteesiä. Tämä kehitys on tutkijoiden mukaan havaittavissa nimenomaan maakasvien osalta. Tarkkaan kuitenkaan ei tiedetä, että missä kasvaneet hiilinielut sijaitsevat.

Maaperä voisi sitoa kaiken nykyään ilmakehään kertyvän hiilen

Pariisin kokouksen yhteydessä tehtiin ehdotus, että kaikki nykyisin ilmakehään jäävä hiili sidotaan maaperään ja samalla varmistetaan ruuantuotanto.

Hiilen nieluvarastoa voi kasvattaa maaperässäkin

Eu­roo­pan ko­mis­sion hei­nä­kuus­sa 2016 te­ke­män esi­tyk­sen mu­kaan meidän on vä­hen­net­tä­vä hii­li­di­ok­si­din pääs­tö­jämme 39 pro­sent­tia vuo­teen 2030 men­nes­sä. Ver­tai­lu­koh­ta­ on vuosi 2005.

Ilmasto tasapainoon: CO2 alas ja hiilinielut - video

 

Tässä taannoin kuultiin lyhyessä ilmastoseminaarissa (video alhaalla) hyvää asiaa ilmastonmuutoksen kehittymisestä aikojen saatossa, sen nykyoireista ja resepteistä. Aihe on aika monimutkainen mm. ikivanhan maapallon ja luonnon omien monimutkaisten kiertokulkujen ja systeemien takia ja joita kaikkia ihminen ei välttämättä ikinä tule täysin tietämään tai ymmärtämään, mutta koko asia on nykytietämyksen valossa loppupeleissä pelkkää yksinkertaista matematiikkaa: 

 

=======================================================================

Kaupungit sitomaan hiiltä!

”Keskustan Opiskelijaliiton keskeisenä tavoitteena on kestävä kehitys ja tasapainoinen luontosuhde. Periaatteena on maapallon, Suomen ja oman kotiseudun jättäminen tuleville sukupolville aiempaa paremmassa kunnossa.” sanoo liiton ympäristöpoliittinen ohjelma vuodelta 2013.

 

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä