*

Lastuilua Vanhojen virheiden välttäminen lisää uusien mahdollisuuksia

Kaikki blogit puheenaiheesta KELA

Kansaneläkelaitoksen toiminnassa yhä virheitä - mutta vain "pieniä"?

Kansaneläkelaitoksen toiminnassa virheitä riittää - niin paljon, että, jotta;

Kansaneläkelaitos ei  soveltanut lakia oikein kun se käsitteli erään toimeentulotuen saajan laskut ilman aiheetonta viivytystä. (apulaisoikeusasiamiehen päätös 28.7.).

Tuen saajan laskut, joiden eräpäivät olivat ajanjaksolla 1.2.-16.4.2017, maksettiin Kelan toimesta laskuttajille vasta 8.5.2017. Tästä aiheutui tuen saajalle viivästys-seuraamuksia.

Kelan virkailijat oppivat vähitellen

Eilen, eli 11.7.2017 Yle kertoi ainakin Teksti tv:n uutisissa, että Kela oli jälleen saanut moitteita laillisuusvalvojalta, tällä kertaa oikeuskanslerilta koska Kelan ohjeet siitä miten vuokravakuus voidaan maksaa olivat virheellisiä.

Päätöksessä todetaan se tosiasia, että Kelan tulee toiminnassaan noudattaa hallinto-oikeuden linjausta jonka mukaan toimeentulotuen saajalla on oikeus saada vuokravakuus rahana.

Oikeuskanslerin mukaan Kelan toiminta on ollut virheellistä sikäli kun asiakkaille on kerrottu, että vuokravakuuden voi saada vain maksusitoumuksena.

Kela jättää korvaamatta miljoonia - miksi?

Kun perustoimeentulotuen maksaminen siirtyi kunnilta Kelan hoidettavaksi niin se johti joidenkin asiakkaiden kohdalla merkittäviin viivästyksiin. Noiden viivästysten aiheuttamaa mielipahaa ja vahinkoa Kela sitten korvasi hyvitysmaksuilla.

Asiantuntijaryhmä arvioimaan Kela-lakia

Perustuslaissa eduskunnalle on säädetty suora Kansaneläkelaitoksen valvontatehtävä. Kela on eduskunnan alainen itsenäinen sosiaaliturvalaitos. Valvontaa suorittavat eduskunnan nimeämät valtuutetut, joiden puheenjohtajana toimin.

 

Kela palvelee - mutta huonosti

Tapausselostus

Henkilö H (ikä vähän alle 80v.) meni maanantai Korson Kelaan n. klo 10 ja otti jonotusnumeron. Korson Kelassa on ruokatunti klo 12-13, jolloin ovet suljetaan. H ei ehtinyt päästä virkailijalle ennen ruokatuntia, joten hän piti myös oman kahvipaussinsa lähialueella. H palasi Kelan toimistoon klo 13. Hänen jonotusnumeronsa olikin mitätöity ruokatunnin aikana ja hänen olisi pitänyt alkaa jonottamaan uudestaan alusta. Kovasti kiroilemalla H sai virkailijan antamaan hänelle ajavarauksen keskiviikoksi KERAVALLE.

Johtopäätös

Kadonnutta työllistymissuunnitelmaa etsimässä

Olen ollut elokuusta 2016 asti palkkatuella, kuusi tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa. Olen saanut tältä ajalta noin 1200 euroa palkkaa kuussa ja Kelalta vielä 200 euroa työmarkkinatukea päälle. Hieman yllättäen tämä työmarkkinatuki kuitenkin keskeytyi tammikuun lopussa, jolloin minulle ilmoitettiin ettei oikeutta tähän tukeen enää ole.

KELA hyvittää jopa 150 euroa!

KELA on apulaisoikeusasiamiehen suosituksen mukaisesti päättänyt hyvittää toimeentulotukea saaneille asiakkailleen 25-150 euroa riippuen siitä kuinka paljon päätöksen saaminen on asiakkaan kohdalla viivästynyt.

Lakihan sanoo, että päätös pitää tehdä seitsemässä arkipäivässä. Jokainen ymmärtää, että kun raha ei tule ajallaan niin siitä helposti seuraa asiakkaalle mm. viivästyskuluja kun laskuja ei saakaan maksetuksi ajallaan.

Anteeksipyytämisestä tullut tapa, moraalitonta vastuun kiertoako!

Toimeentulotuen siirtymän kunnilta Kelalle piti olla hyvin ennalta organisoitunutta ja hallinnassa niin henkilöstön riittävyyden kuin osaamisen kannalta.

Kahden kuukauden ajan on tunnistettu, että resurssit olivat riittämättömät, työntekijöiden osaaminen hukassa ja tukeaan odottavat maksuvaikeuksissa sekä nälässä.

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen tuli tänään pyytämään anteeksi, johtamansa Kelan, asiakkailleen aiheutunutta kärsimystä.

Lääkkeitä tonnilla, lähihoitajan palkalla.

Hallitusohjelmassa päätettiin, että Kelan lääkekorvausmenoja leikataan 150 miljoonalla eurolla vuodesta 2017 lukien. Yhdeksi uudeksi säästökeinoksi on otettu lääkejätteen vähentäminen. Muutokset tulivat voimaan vuoden 2017 alussa.

Korvattavien lääkevalmisteiden toimitusvälien seurantaan kiinnitetään aiempaa tarkempaa huomiota. Muutosten tavoitteena on vähentää kotiin kertyvien lääkkeiden ja lääkehävikin määrää.

Katastrofi nimeltään toimeentulotuki Kelasta

Toimeentulotuen siirto kunnan sosiaalitoimistoista Kelaan on ollut täysin epäonnistunut projekti. Sosiaalitoimistojen asiantuntijat varoittelivat näistä riskeistä jo ennakkoon ja Kelalla oli kaikki riskit tiedossa. Silti jokainen niistä riskiskenaarioista toteutui. Kärsijöinä tässä epäonnistuneessa muutoksessa ovat juuri ne kansalaiset, jotka tarvitsevat eniten tukea ja yleensä vielä mahdollisimman nopeasti.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä